Новини

Відбувся настановчий семінар

Рейтинг користувача:  / 0

     15 січня 2016 року годині на базі комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання Кіровоградської міської ради» комунальним закладом «Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» та в рамках діяльності координаційного центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді був проведений настановчий семінар «Реалізація національно-патріотичного виховання в рамках всеукраїнської гри «Сокіл» (Джура) для керівників гуртків з національно-патріотичного виховання та вчителів предмету «Захист Вітчизни» навчальних закладів Кіровоградської міської ради приурочений Дню Соборності України. В ході його роботи керівники гуртків заслухали нормативно-правову основу національно-патріотичного виховання на теренах нашої Батьківщини, а також були ознайомлені зі стратегією дієвої допомоги їм з боку фахівців КОЦТКЕУМ. Під час обговорення стали зрозумілі основні проблеми з якими стикаються під час організації своєї роботи керівники гуртків і розглянуті шляхи їх вирішення. По завершенню семінару своїм досвідом поділився керівник гуртка «Джура» Андрійченко В.В., який поділився своїми напрацювання в національно-патріотичному вихованні та провів для учасників екскурсію до мультимедійного тиру. Стратегія дій передбачає, що такого роду зустрічі не будуть носити одиничний характер, а навпаки набудуть системності.


Увага! Підсумки обласного етапу краєзнавчої експедиції "Моя Батьківщина - Україна"

Рейтинг користувача:  / 3

Підведено підсумки обласного етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді "Моя Батьківщина - Україна". З підсумковим наказом можна ознайомитись тут.

Увага Міжнародна наукова конференція"Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України"

Рейтинг користувача:  / 0

Міністерство освіти і науки України

Кіровоградська обласна державна адміністрація

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді

Комунальний заклад "Кіровоградський обласний центр туризму,

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді"

Федерація спортивного туризму України

Газета «Краєзнавство. Географія. Туризм»

 

Міжнародна науково-практична конференція

«Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України»

 

Конференція відбудеться 1-2 квітня 2016 року в Кіровоградській льотній академії Національного авіаційного університету.

 

Наукові напрямки конференції:

 1. Географія туризму та рекреації
 2. Економічні проблеми, менеджмент та маркетинг в туризмі
 3. Теоретичні, методичні та організаційні основи спортивного туризму та активної рекреації
 4. Психолого-педагогічні аспекти туризму та рекреації, підготовка фахівців з туризму
 5. Екологічні аспекти туризму та рекреації
 6. Краєзнавчий туризм

 

Конференція проводиться за інформаційної підтримки газети «Краєзнавство. Географія. Туризм». Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

 

Для участі в конференції необхідно до 13 березня 2016 року подати до оргкомітету:

 1. Заявку на участь у конференції. Заявка у електронному вигляді подається на кожного учасника в одному файлі.

У заявці необхідно вказати:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові
 2. Посада, вчений ступінь, наукове звання
 3. Організація (ВНЗ, факультет, НДІ тощо), її адреса
 4. Поштова адреса для листування, контактний телефон, факс, е-mail
 1. Необхідність відправки збірника поштою (у разі заочної участі)
 2. Статтю за темою власних наукових досліджень обсягом 5-8 сторінок тексту.
 3. Грошовий переказ на друк матеріалів у розмірі 30 грн. за одну сторінку.
 1. Назва наукового напрямку
 2. Назва доповіді
 3. Технічні засоби, необхідні для доповіді
 4. Форма участі у конференції (очна або заочна)
 5. Необхідність проживання.

Матеріали конференції планується видати до початку конференції.

 

ВИМОГИ

до технічного оформлення статей

Текст статті (обсягом 5-8 сторінок) повинен бути оформлений відповідно до вимог ВАК і представлений за схемою: УДК у першому рядку із вирівнюванням за лівим краєм (шрифт «Times New Roman» напівжирний, розмір шрифту 11). Прізвище та ім'я автора та заклад, який автор представляє, із вирівнюванням за правим краєм (шрифт «Times New Roman» напівжирний, курсив, розмір шрифту 12). Назва статті подається з вирівнюванням по центру (шрифт «Times New Roman» напівжирний, розмір шрифту 12). Через 1 рядок після назви подаються 3 анотації українською, російською і англійською мовами (обсягом до 8 рядків) із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3–5 термінів) (шрифт «Times New Roman» курсив, розмір шрифту 11).

Виклад матеріалу статті має відповідати п. 3 постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 і містити такі елементи: постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формування мети дослідження (постановка завдань); методи та організація дослідження; виклад основного матеріалу з аналізом отриманих наукових результатів; висновки і перспективи подальших пошуків у цьому напрямку; список літератури.

Текст статті набирається у форматі А4, без переносів. Шрифт – «Times New Roman» (розмір шрифту 12 пт). Міжрядковий інтервал – 1,0 пт. Поля: зверху, знизу – 2 см, зліва – 3 см, справа – 1,5 см. Абзац – 1,00 см. Посилання в тексті вказуються в квадратних дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и). Список літератури (шрифт «Times New Roman» курсив, розмір шрифту 11). Формули подаються за допомогою редактора формул Microsoft Equation. Таблиці, карти, рисунки, діаграми, схеми повинні бути включені в текст за допомогою меню «вставка-об'єкт-Рисунок Microsoft Word». Вирівнюються по центру. Повинні мати підписи (знизу окремим абзацом, шрифт «Times New Roman», напівжирний, розмір шрифту 11). Таблиці повинні мати заголовок (над таблицею окремим абзацом). Рисунки та карти подаються окремими файлами. Формати рисунків та карт: *.jpg, *.gif, *.tif.

 

Статтю надсилати електронною поштою –   okolotuh@ukr.net.

Грошовий переказ, заявку та друкований варіант статті надсилати за адресою:

Колотуха Олександр Васильович,

вул. Попова, 13, кор. 1, кв. 149

м. Кіровоград, 25031

Довідки: Колотуха Олександр Васильович, тел. 050-139-38-95, e-mail - okolotuh@ukr.net

 

Оргкомітет

Увага! Семінар з національно-патріотичного виховання

Рейтинг користувача:  / 0

15 січня 2016 року о 13.00 годині на базі комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання  Кіровоградської міської ради» комунальним закладом «Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» буде проведений настановчий семінар «Реалізація національно-патріотичного виховання в рамках всеукраїнської гри «Сокіл» (Джура) для керівників гуртків з національно-патріотичного виховання та вчителів предмету « Захист Вітчизни» навчальних закладів Кіровоградської міської ради.

Увага! Розміщуємо план всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік

Рейтинг користувача:  / 0

План всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік доступний тут.

 

Scroll to top