Проведення конкурсу екскурсоводів

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

У період з лютого до 22 березня 2021 року в області буде проходити обласний етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу». У Конкурсі братимуть участь музеї: військово-історичні, історичні (широкого змісту) та галузеві (три змістовних напрями в одній секції).

Для участі в І турі (заочному, відбірковому) учасникам слід направити текстові описи та презентації оглядових екскурсій (на паперових і електронних носіях) таких змістовних напрямів, профілів: військово-історичний, історичні (широкого змісту), природничі, технічні, галузеві (три змістовних напрями в одній секції) до 22 березня 2021 року на електронну адресу центру з поміткою «конкурс екскурсоводів»: tourist_kir@ukr.net

За результатами планується проведення обласної конференції.

Вимоги до змісту та оформлення матеріалів

Конкурсні матеріали складаються з текстової частини і електронної презентації.

1. Текстовий опис оглядової екскурсії

Вступ:

подати короткі загальні відомості про історію створення музею, загальний його зміст, зміст основних його розділів;

вказати назви організацій, з якими навчальний заклад співпрацює у музейній справі. Важливо вказати тривалість екскурсії, місце початку та закінчення екскурсії;

дати перелік назв тематичних екскурсій.

Основна частина:

має послайдово розкритизміст експозиції музею – сутність вступної частини експозиції, зміст та виховну спрямованість окремих розділів, акцентувати увагу на найбільш важливих музейних предметах їх особливостях;

коротко розкрити форми роботи із залучення музейних предметів до музею;

навести приклади запитань до слухачів, які допомагають закріпити інформацію про почуте і побачене під час екскурсії.

Висновок стосується:

змісту екскурсії в цілому;

окремих коментарів про зміст музейної експозиції;

прикладів форм та засобів популяризації музейної колекції (екскурсії, друковані, усні, відео тощо).   

Текстовий опис екскурсії повинен мати об’єм до 7 сторінок друкованого тексту та, за необхідності, додаток на 1 сторінку (приклади запитання до слухачів, інша важлива на ваш погляд інформація) за наступними параметрами: документ Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,0-1,5.

2. Презентація оглядової екскурсії

Презентація оглядової екскурсії музеєм навчального закладу повинна бути виконана в програмі «Microsoft Office Power Point». Якщо презентація змонтована у вигляді відеоряду, то ролик повинен бути виконаний у стандартних форматах AVI, WMA, MP4.

Рекомендується не перевантажувати презентацію текстовою інформацією, але її повинно бути достатньо для коментування ілюстративного матеріалу (карт, схем, малюнків, фотографій тощо). Бажано, щоб слайд-фільм мав звуковий (музичний) супровід. Необхідно зменшувати розмір графічних файлів, що вносяться в презентацію для безперебійної роботи комп’ютерів при їх демонстрації. Загальний розмір презентації – до 50 Мб.

На першому слайді презентації відображаються:

повна назва навчального закладу, його підпорядкування;

назва конкурсу;

змістовний напрям екскурсії: військово-історичний (крім музеїв окремих військових частин та з’єднань періоду Другої світової війни), історичні (широкого змісту);

назва  екскурсії (символічна, літературна, але не повинна дублювати назву конкурсу);

виконавець (прізвище, ім’я, клас чи гурток, творче об’єднання);

педагогічний (науковий) керівник (П.І.Б. (повністю), місце роботи,  посада, контактний телефон).

Час перегляду презентації не повинен перевищувати 10 хв.